10 Hilarious Breakup Texts (#2)

nextbutton

previousbutton

Breakup Text 2

God damn auto correct, eh! Awkward…

Image Source

Image Source

nextbutton

previousbutton